Promocja artystów

Nasz portal promuje artystów!

Zgłoś do nas swoje utwory, album, a my postaramy się dotrzeć do
jak najszerszego grona odbiorców za pośrednictwem naszego portalu.
Żeby uzyskać więcej informacji wyślij do nas emaila 🙂